Herkesin hayatında bir dönün noktası olur. Belki de sizin dönüm noktanız da bu yazı olacaktır. Belki yaratılışınız gereği, belki küçük yaşlarda yaşadığınız bir olay nedeniyle özgüven eksikliği yaşıyor ve utangaç tavırlar sergiliyor olabilirsiniz.

Utangaçlık nasıl aşılır sorusu ile ilgili olarak bir çok belirtiden ve davranış bozukluğundan bahsedebiliriz. Utangaçlık tavrı sergilenmesinin bir başka nedeni ise kişide bulunan fiziki durum ya da bir hastalıktır. Bu kişiler yeni insanlarla tanışmaktan, kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınma eğilimi gösterirler.

Utangaclik Nasil Yenilir

Utangaçlık Nasıl Yenilir?

Aslında utangaçlık son derece normal ve hemen her insanda olan bir durumdur. Ancak, bazılarında durum biraz daha tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedir. Kişinin arkadaş kurmada, bir ortama uyum sağlamada sorunlar yaşaması, işine kapanması ve kendisini yalnız hissetmesi, arkadaşları tarafından da sıkıcı ve soğuk bir insan olarak tanınması bu problemlerin başında gelmektedir.

Utangaç insanlar aslında son derece düşünceli insanlardır. Birçoğu arkadaşlarının ya da çevresindekilerin rahatsız olacağı bir davranışta bulunmaktan korkarlar. Yine bu kişilerde alay konusu olabilme, gülünç duruma düşme, eleştirilme korkusu gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

Eğer bu tür problemleriniz olduğunu düşünüyorsanız, sizin de utangaç olduğunuz ve bunun için bir takım tedavi yöntemlerinden yararlanmanız gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu durum bir başka deyişle de sosyal fobi durumudur. Bu kişiler özellikle sosyal ortamlara girmekten çekindikleri için kaçarlar ve kendilerini yalnızlığa mahkum ederler. Onlar için en çok hoşlandıkları şey, yalnız kalmak ve kendi haline bırakılmaktır. Çünkü, onlar sosyalliğin verdiği hazzı ve özgüveni hissedememişlerdir.

1 Utangaçlık Nasıl Yenilir?

Utangaçlık nasıl yenilir sorusuna cevap vermeden önce, utangaçlığın nedenlerinin çok iyi anlaşılması gerekir. Alışık olmadığı bir ortama giren, tanımadığı ya da yeni tanıştığı kişilere karşı çekingen bir tavır sergileyen, kendisini ve düşüncelerini açıklama konusunda cesareti olmayan utangaç insanlar, aynı zamanda da hep bir korku içinde yaşarlar.

Bu durum zamanla kişide daha büyük problemlere neden olabilmektedir. Girdikleri ortamlarda saatlerce hiçbir şey konuşmadan durabilir, kendisine bir şey sorulmaması için korku ve endişe içinde bekleyebilirler.

Aslında bu tür kişilerin en çok istedikleri şey de bu durumdan kurtulmaktır. Onların birkaç özel taktik ve tedavi ile motivasyonlarının artırılması ve özgüvenlerinin kazandırılması mümkündür.

Utangaçlık nasıl yenilir sorusunun cevabı da işte burada saklıdır. Yani, kişiye uygulanacak psikolojik tedavi ile kişinin kendisine olan güvenini artırması, toplum baskısı ve endişesinden kurtulması mümkündür.

2 Utangaçlık Nasıl Geçer?

Utangaçlık nasıl geçer konusunda sizlere birkaç yöntemden bahsedebiliriz. Bu tür kişilere uygulanacak ilk yöntem ile kişinin topluma ve çevresine karşı sahip olduğu ön yargılarından kurtulması sağlanmalıdır. Kişi ile yapılacak birebir görüşmeler ile, kendisinin bu toplumun bir parçası olduğu, onun da önemli yeteneklere sahip olduğu konusunda bilgilendirme ve terapi uygulaması yapılmalıdır.

Eğer ilk görüşmelerde, kişide aynı zamanda bir ortamda nasıl davranması gerektiği konusunda endişeler olduğu gözlemleniyorsa, bir takım pratik bilgiler sunulmalı ve bunu başarabileceğine yönelik motivasyonu artırılmalıdır.

Kişiye özel bir güven tablosu oluşturulmalı, alanında uzman kişiler tarafından yapılacak görüşmeler ile bu tablo en iyi şekilde doldurulmalı ve kişinin analizi yapılmalıdır. Yapılacak analiz sonucunda da kişiye özel bir tedavi ve terapi yöntemi geliştirilmelidir.

Utangaclik Nasil Gecer

Utangaçlık Nasıl Geçer

Eğer utangaçlık şikayetleri küçük yaşlarda bir çocuk için söz konusu ise, bunun biraz daha olağan bir durum olduğundan söz edebiliriz. Bu çocuklar için bir müddet zaman tanınmalıdır. Özellikle ilkokul çağlarında, hatta ortaokul dönemlerinde, çok çekingen, utangaç ve kendini ifade etmekte olan birçok çocuğun ileriki yaşlarda bu durumdan kurtulduğu, liderlik vasıflarını fark ettiği, sonraki yaşamında çok aktif rol aldığı, birçok kez görülmüştür.

Her insanın bir yeteneği, bir kişiliği ve özelliği vardır. Ancak, bazı kişiler bu özelliklerini anlamada ve ortaya çıkarmada gereken cesareti gösteremez ve bu adımı atamazlar. Çünkü bu kişiler kendilerinin zayıf yönlerinin daha çok fark edildiğini düşünürler. İşte bu tür kişiler için atılması gereken en önemli adım durumun böyle olmadığının ve kendisinin güçlü yönlerini göstermesi gerektiği, bunu başarabileceği konusunda terapiler uygulanmasıdır.

Utangaçlık nasıl anlaşılır ve utangaçlık nasıl geçer sorularına cevabı, uygulanması gereken tedavi yöntemleri ile birlikte daha iyi anlatabiliriz.

3 Utangaçlık Tedavisi

Yukarıda utangaçlığın anlaşılması, neyin iyi geleceği, nasıl geçeceği konusunda bir takım değerlendirmeler ve tavsiyeler yazıldı. Ancak, utangaçlık tedavisi için üzerinde durulması gereken yöntemleri de açıklamakta fayda vardır.

Tedavi edilmesi gereken kişiye öncelikle yapılması gereken ona sosyalliğin ve özgüvenin müthiş bir duygu olduğu, haz duyabileceği, zevk alabileceği bir durum olduğunun anlatılabilmesidir. Kişi öncelikle bunu istemeli ve bu konuda motive edilmelidir.

Bu durumdan kurtulmanın da yine kişinin kendi içinde saklı olduğunun ve bunu başarabilecek özelliklere sahip olduğunun da kişiye çok iyi bir şekilde anlatılabilmesi gerekir.

Bu kişiler daha çok insanla tanışmalı, hoşlarına gidecek aktivitelerde ve  ortamlarda bulunmalıdırlar. Ne kadar çok insanla tanışır ve konuşurlarsa, kendilerine olan özgüvenleri de o derecede kısa sürede artacaktır. Burada unutulmaması gereken bir konu iletişim becerisinin öğrenilebilen bir durum olduğudur.

Utangaç Kişiler İçin Özel Tedavi Yöntemleri

Utangaçlık tedavisi için başlıca 3 yöntemden bahsedilebilir. İlaç tedavisi, terapiler ve psikolog danışmanlık hizmeti bu yöntemlerin başında gelir.

Bu tür her ne kadar psikolojik desteğe ihtiyaç duysalar da bu adımı atmaları hiç de kolay değildir. Bir psikoloğa başvurabilmek onlar için oldukça güç bir durumdur. Eğer, bu kişiler bir tedaviye başlama adımını atabilirlerse, çok büyük bir engeli de aşmış olacaklardır.

Tedavinin başarısı için kişinin terapi ve tedavi uygulayacak kişiye güvenebilmesi çok önemlidir. Çünkü bu tür kişiler için güven çok önemli bir olgudur. Güvendikleri kişilere tüm sırlarını açabilir, çekingenliklerini atabilir ve daha rahat ve özgüvenli bir tavır sergileyebilirler.

Terapiste olan güvenin bir başka avantajı ise, kişinin tedaviyi erken bırakmasına ve tedaviye olan umudunu kaybetmesine neden olan durumları ortadan kaldırmasıdır. Bu durumun bir hastalıktan kaynaklandığını ve tedavisinin mümkün olduğunu anlayan bir kişinin inancının kaybedilmemesi için güven duyması çok önemlidir.

Tedavi konusunda geç kalınması da maalesef psikolojik tedaviyi de zorunlu kılmaktadır. Bu durumda ise ilaç tedavisi kaçınılmaz hale gelmektedir. İlaç tedavisi ise bu yöntemlere rağmen sorunlardan kurtulamamış, çevresine karşı da zarar verir hale gelmiş kişiler için uygulanması gereken bir yöntemdir. Yani en son aşamada kullanılması gerekir. İlaç tedavisi ile birlikte kişiye yine psikolojik destek ve terapi uygulamasına devam edilmelidir.

İlaç tedavisine başlanılan ilk günlerde, hastada birkaç gün hafif derecede mide bulantısı, baş ağrısı, uyku düzeninde bozukluk ve mide problemleri ortaya çıkabilmektedir. Ancak, bu durum kesinlikle geçicidir ve birkaç güne tamamen ortadan kalkacaktır.

Uzun uzun anlatılan utangaçlık ve tedavi yöntemleri ile ilgili yazının sonuna gelirken, bu durumda olan ve sosyal fobi vakası ile iç içe olan kişilere son derece önemli bir kitap önerisinde bulunuyoruz. Sosyal Fobiyi Yok El Kitabı ile hayata yeniden başlamak ve hayatın tadını çıkarmak istemez misiniz?

Sosyal Fobiyi Yok Et

Sosyal Fobiyi Yok Et